Get in touch with us:

3+1=

Hej alla kunder.
Har tills vidare lagt däckverksamheten åt sidan pga annan heltidstjänst.
Jag vill tacka alla kunder för visat förtroende och hoppas ni varit
nöjda med den service ni fått.

Vänliga Hälsningar
Josip Samuilo